top of page

KOTIAPUPALVELU

Kotipalvelulla tuemme asiakkaidemme arkea ja hyvinvointia. Tuemme asiakkaitamme ruuanlaitossa, avustamme asiakkaitamme ulkoilussa ja asioiden hoidossa sekä vaatehuollossa. Tämän lisäksi tarjoamme siivouspalvelua ja saattopalvelua. Kotiapupalvelu on tarkoitettu asiakkaillemme kotona asumisen tueksi.

 

Olemme Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen hyväksymä palveluntuottaja. Kotiapupalvelun tuella asiakkaamme saavat arkeensa apua ja tukea heille tehdyn palvelusuunnitelman mukaisesti.

 

Palvelumme löytyvät Palse -palveluseteliportaalista osoitteesta:

Tuottaja - Palse.fi

LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELU

Lapsiperheiden kotipalvelulla tuemme perheiden arkea ja hyvinvointia. Tuemme lapsiperheitä jokapäiväiseen elämään liittyvissä tehtävissä ja toiminnoissa sekä vastaamme yksilöllisesti perheen tarpeisiin ennaltaehkäisten arjen haasteita. Autamme lapsiperheitä lasten hoitoon ja kasvatukseen, asumiseen, huolenpitoon, kotitöihin sekä toimintakyvyn ylläpitoon liittyvissä asioissa. Tuemme perheen aikuisia sekä lapsia heidän omassa ympäristössään jokainen perheenjäsen huomioiden. Palvelumme tavoitteet määritellään yhdessä perheen ja heidän työntekijöidensä kanssa.

JÄLKIHUOLLON OHJAUS

Jälkihuollon ohjauksessa tarjoamme tukea itsenäiseen elämään valmistautumisessa sekä vahvistamme nuoren elämänhallintataitoja. Jälkihuollon ohjauksessa kuljemme nuoren mukana hänen matkallaan kohti itsenäistä elämää turvallisen aikuisen tukiessa ja ohjatessa. 

Jälkihuollon ohjauksessa tuemme nuorta sekä psyykkisen että fyysisen hyvinvoinnin lähtökohdista.  Vahvistamme nuorta yhteiskunnan jäsenenä toimimiseen sekä oman elämänsä hallintaan. Jälkihuollon ohjaajamme kanssa nuori voi harjoitella itsenäisen asumisen taitoja siivouksesta ruoanlaittoon ja laskujen maksuun.  Lisäksi työskentely voi pitää sisällään esimerkiksi tukea eri hakemusten täyttöön, opiskelu- ja työpaikkojen hakemista, vinkkejä työhaastatteluihin. 

Tuki räätälöidään aina yksilöllisesti tarpeen mukaan. Tuen tarvetta ja sisältöä seurataan sekä arvioidaan säännöllisesti.

"Yhdessä toimien, rinnalla kulkien, taustatukena eteenpäin ohjaten"

AMMATILLINEN TUKIHENKILÖTOIMINTA

Tarjoamme ammatillista tukihenkilötyötä sosiaalihuollon ja lastensuojelun asiakkaille. Ammatillisen tukihenkilötyön avulla tarjoamme turvallisen, ammatillisen ja välittävän aikuisen. Ammatillisen tukihenkilötyön avulla vahvistamme sosiaalisia taitoja, autamme löytämään vahvuuksia ja voimavaroja, harjoittelemme arjen askareita, tuemme päihteettömyyteen ja rikos vapaaseen elämään, tuemme koulunkäyntiä, tuemme työhön kiinnittymistä ja työelämään orientoitumisessa, tuemme vapaa-ajan toimintoja sekä autamme kartoittamaan vapaa-ajan harrastusten mahdollisuuksia. Tuemme asumiseen liittyvissä asioissa, talouden hallinnassa ja autamme etuuksien kartoittamisessa ja hakemisessa. Tuemme kokonaisvaltaisesti elämänhallintataitoja asiakkaan yksilöllisen tilanteen huomioiden. Tukihenkilötyö on tavoitteellista ja palvelumme sisältöä ja tarvetta arvioidaan yhteistyössä asiakkaan ja hänen työntekijöidensä kanssa. Tukihenkilötyö perustuu asiakassuunnitelmaan ja tuen tarvetta arvioidaan säännöllisesti.

PERHETYÖ

Perhetyössä tarjoamme tukea perheiden arkeen ja hyvinvointiin. Perhetyössä tuemme vanhemmuutta, ohjaamme ja tuemme lasten hoito- ja kasvatusasioissa, vahvistamme perheen toimintakykyä ja tuemme perheen vuorovaikutustaitoja. Perhetyön sisältö suunnitellaan asiakasperheille yksilöllisesti ja työssämme huomioidaan tavoitteellisuus perheen ja heidän työntekijöidensä kanssa. Kuljemme perheen matkassa sovitusti tukien perheitä heidän kokonaistilanteensa kohentumisessa.

TUETTU ASUMINEN

Tuetun asumisen palvelussa tarjoamme tukea itsenäiseen asumiseen. Tuetun asumisen kautta asiakkaamme saa tukea hyvinvointiinsa ja arkeensa yhdessä määriteltyjen tavoitteiden mukaan. Tarjoamme tuettua asumista asiakkaan omaan kotiin sekä yrityksemme kautta järjestettyyn asuntoon. Tuetun asumisen tavoitteena on tukea asiakasta itsenäiseen asumiseen yhdessä sovittujen tavoitteiden mukaan. Tavoitteena on sujuva ja toimiva arki asiakkaan omat toiveet ja näkökulmat huomioiden.

bottom of page